Entitat promotora i fundadora de la Federació Catalana de Fotografia

CAMPIONAT SOCIAL 2024

Classificació general 2024

Calendari i temes 2024

 
Lliurament Mes Data Tema
1r Febrer 29/02/2024 Lliure
2n Març 21/03/2024 Animals
3r Abril 25/04/2024 Lliure
4t Maig 30/06/2024 Bodegó d'elements de vidre
Juny 27/06/2024 Lliure
Setembre 26/09/2024 Fotografia nocturna
Octubre 31/10/2024 Lliure monocrom
Novembre 28/11/2024 Fotografia d'aproximació

Bases 2024

Temes:

Febrer: Lliure  -  Març: Animals  -  Abril: Lliure  -  Maig: Bodegó d'elements de vidre -  Juny: Lliure  -  Setembre: Fotografia nocturna - Octubre: Lliure Monocrom  -  Novembre: Fotografia d'aproximació.

Observacions sobre els temes:

Tema: Animals

S’entén com a animal qualsevol ser que no sigui una persona humana. Pot ser salvatge, mascota, insecte, peix, etc..


Tema: Bodegó d'elements de vidre

L’element o elements principals han de ser objecte o objectes de vidre. Poden haver-hi altres elements secundaris que no ho siguin.

.

Tema: Fotografia nocturna

Qualsevol fotografia realitzada durant la nit entraria en aquesta categoria: Vies làcties, circumpolars, fotografia urbana de nit, esteles de cotxes, etc.

Tema: Lliure monocrom. Definició de fotografia en blanc i negre (monocrom).

Una obra en blanc i negra, anant des del gris clar (blanc) al gris més fosc (negre, és una obra monocroma amb diferents matisos de grisos. Una obra blanc i negre virada íntegrament a un sol color es considerarà una obra monocroma, poden figurar en la categoria blanc i negre.

Al contrari, una obra blanc i negre modificada per un viratge parcial o amb l'afegit d'un color, es converteix en una obra de color (policroma), i per tant, no entrarà dins de la categoria de fotografia monocrom.

Tema: Fotografia d'aproximació

Entraria en aquest tema qualsevol fotografia de detall i primeríssim primer pla, inclòs el macro.

 

Fotografies sobre paper:

Cada concursant pot presentar un màxim de dues obres. Han de ser obres que no s'hagin presentat en cap altre concurs social de l'entitat. La mida màxima de les obres (incloent el paspartú) ha de ser de 30x40 cm.

Notes:

En els lliurament on el tema és obligatori, aquest ha de ser un dels motius principals de la imatge i no un mer accessori de la mateixa.

La temàtica del 7è lliurament és "Lliure monocrom", és a dir, s'acceptaran fotografies en blanc i negre o virades (sèpia, cianotip, etc.), no s'acceptaran fotografies que, ja siguin en blanc i negre o virades tinguin un element d'un altre color encara que aquesta ocupi una petita part de la fotografia.

Hi haurà jurat d'admissió;  serà el mateix jurat que, si es considera que una fotografia NO s’ajusta al tema proposat, tindrà la mínima puntuació (5 punts).

Les obres guanyadores de cada lliurament i les obres amb premi, seran publicades al butlletí de l'entitat.

Les obres presentades es poden publicar a la pàgina web de l'entitat.

Les fotografies o elements que apareixen a les fotografies (en cas de fotomuntatges) que es presentin han de ser obres pròpies de l'autor i no de tercers (si que es permeten textures i/o pinzells dels programes d'edició de terceres persones).

No s’acceptaran fotografies realitzades exclusivament per programes informàtics (IA), on no hi hagi intervingut la captació de la imatge per emulsió química o per sensor digital. En cas de reclamació de qualsevol tipus, s’hauran d’enviar els fitxers RAW de les fotografies presentades, i si hi ha algun incompliment seran excloses.

No es pot presentar cap fotografia que hagi estat publicada en qualsevol xarxa social en els darrers tres mesos.

La representació gràfica en qualsevol suport de l'objecte o tema en els lliuraments de temes obligats no serà vàlida. Per exemple, si el tema és retrat no valdrà la fotografia d'un quadre amb un retrat i similars. Si el tema és flors, no serà vàlida la fotografia d'un teixit on aparegui dibuixos o fotografies de flors).

Cada autor és responsable de les seves imatges.

Format:

Mida imatge fotogràfica lliure, reforçades amb cartolina de  30x40, fent constar al dors el nom de l'autor.

S'acceptaran tots els procediments fotogràfics.

Puntuació:

La puntuació serà de 20 punts com a màxim i 5 com a mínim (només podrà haver-hi una obra amb 20 punts).

Hi haurà tres puntuacions: Premiats, l'anomenada Mai premiats i els que participin per primera vegada en el Social.

Premis:

Premiats (classificació conjunta). Només hi haurà un premi únic per cada classificació:

  • Premi d'Honor (Trofeu exclusiu del Social)
  • Primer classificat
  • Segon classificat
  • Tercer classificat.

Mai premiats (amb un mínim de 6 lliuraments):

  • Primer classificat
  • Segon classificat
  • Tercer classificat.

Participants per primer cop en el social (amb un mínim de 6 lliuraments):

  • Primer classificat
  • Segon classificat
  • Tercer classificat.

 

En el supòsit que hi hagi un empat de punts en les diferents classificacions, l'ordre serà el que tingui millors puntuacions parcials (més puntuacions de 20 punts, de 19 punts i així successivament), si tot i així continua l'empat, el desempat es farà pel primer participant que va aconseguir la major puntuació (20 punts, 19 punts, ...) .


Cada participant només podrà optar a un premi.

Premi a la constància:

Els participants que hagin fet tots vuit lliuraments, tindran un premi, que serà una sessió fotogràfica “Especial”, exclusiva per a ells.  

El  guanyador del social tindrà, a més a més, com a premi, una exposició de la seva obra (30 fotografies) a la sala de Foto Art Manresa.

El primer i segon classificats tindran, a més a més, una exposició conjunta de la seva obra (15 fotografies de cadascun) a la sala de Foto Art Manresa.

S'intentarà que aquestes exposicions vagin a altres entitats.

Lliurament:

La data límit per presentar les obres serà el mateix dia del veredicte, fins al moment de començar el veredicte.

Exposició i Concurs final:

Les obres amb 20, 19 i 18 punts  de cada lliurament, seran seleccionades per participar en una exposició i un concurs, en el que es concediran un Primer premi i un Segon premi.

Mai premiats en el social:

Estan inclosos tots els no premiats del social (que no hagin obtingut cap dels premis de l’apartat premiatsl). Si que poden optar al premi els partiipants que han estat premiats com a primer cop en el social.

Participants primer cop en el social:

Els participants per primer cop en el social.

Acceptació de les bases:

La participació en el campionat social implica l'acceptació de les bases i normes del concurs.

Imprevistos:

Qualsevol questió no prevista serà resolta per l'organització (Junta Directiva).