Entitat promotora i fundadora de la Federació Catalana de Fotografia

XVIII BIENNAL
FOTOGRÀFICA

FOTOGRAFIES PREMIADES

XVIII BIENNAL DAU-19
PREMI A LA MILLOR COL·LECCIÓ
José Reyes Belzunce
Sant Boi de Llobregat 
Arquitecturas urbanas
José Reyes Belzunce
Sant Boi de Llobregat 
Arquitecturas urbanas
José Reyes Belzunce
Sant Boi de Llobregat 
Arquitecturas urbanas
1r PREMI OBRA SOLTA
Mario Pereda Berga
Madrid
Cuando éramos soldados 1
2n PREMI OBRA SOLTA
Joan Buxó Briquets
Cerdanyola del Vallès
Explotació
3r PREMI OBRA SOLTA
José Beut Duato
València
Timkat 2
PREMI LOCAL- SOCIAL OBRA SOLTA
Toni Galera Sánchez
Santpedor
Redhead
OBRES FINALISTES
Roberto Andrés Cantarero
Manresa
El viejo tren
José Maria Fontanet Valls
Sabadell
Bailarina
Joan Mimó i Bayó
Ripollet
Autoretrat II
Miquels Planells Saurina
Banyoles
Pesca amb cavalls
José Ramon Luna de la Ossa
Tarancón
Blue Landscape
Toni Barbany Bosch
Riells del Fai
Bombeta alls
Carles Verdú i Prat
Barcelona
Laos 2
Francesc Valldeoriola Roquet
Tona
Derrotat
Diego Pedra Benzal
Cornellà de Llobregat
Sin comentarios 3
Luís Calle García
Vilanova del Camí
Nena Birmana
José Maria Fontanet Valls
Sabadell
Aurevoir 3
Ángel Atanasio Rincón
Alcázar de Sant Juan
Miedos 1
Luis Maria Barrio
Logroño
Pequeño monje. "Gran Buda"
Antonio Garballo Barrionuevo
Cerdanyola del Vallès
Mojándose los pies
Mercè Mayol Faura
La Garriga
Niemeyer 3

CATÀLEGS

Image
Image
Image
Image

BASES

Participants

Tots els residents a l’estat espanyol.

Tema

Totalment lliure.

Obres

Màxim de tres per concursant en blanc i negre o color, NO PRESENTA- DES EN ANTERIORS EDICIONS DEL “DAU”. Seran acceptades amb efectes tècnics i tractaments en general.

Presentació

Les obres aniran reforçades i el format serà de 40x50 cms. Vertical. Les mides de la imatge fotogràfica seran lliures.

Identificació

Al dors de les obres es farà constar el títol, el nom, adreça i telèfon de l’autor i obligatoriament la societat fotogràfica si hi pertany, i si sou socis de la Federació Catalana de Fotografia, el núm. de soci.

Trameses

Lliures de despeses a:
FOTO ART MANRESA, Apartat 292, 08240 MANRESA (Barcelona).

Notes

El jurat qualificador no podrà declarar desert cap premi. Si per causa greu, comesa per un autor, s’ha de desqualificar la seva obra, el possi- ble premi atorgat, passarà a la següent obra classificada.

Tots els trofeus aniran gravats amb el nom del guanyador.

S’entén que tots els participants autoritzen la reproducció de les seves obres premiades, fent constar el nom de l’autor, sense abonament de drets. La comissió organitzadora tindrà cura de les obres i de la seva conser- vació, però no es fa responsable de qualsevol accident o incident que pogués ocórrer. La participació en aquest concurs, suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases. Qualsevol cas que no sigui previst, serà resolt per l’organització.

El jurat és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia.

El concurs es puntuable per a l’obtenció de les distincions EFCF – AFCF-MCFCF – AFCF.EFCF-MFCF, reconegut amb el núm. 2018-83.

CAP CONCURSANT PODRÀ OBTENIR MÉS D’UN PREMI 

PREMIS

D’Honor, Ajuntament de Manresa:

A la millor col·lecció de 3 fotografies amb o sense unitat temàtica. 600€ i Trofeu “DAU”, obra de l’escultor Josep Barés, valorada en 600 €, i medalla de la FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA.

El Premi d’Honor passarà al fons del Museu Comarcal. La resta de les obres premiades passaran a formar part de la fototeca de Foto Art Manresa.

La resta de premis seran a l’obra solta.

1r Premi: 250 € i Trofeu exclusiu

2n Premi: 200 € i Trofeu exclusiu

3r Premi: 150 € i Trofeu exclusiu

Premi LOCAL-SOCIAL a l’obra solta: 150 € i Trofeu Exclusiu.

Premis amb la corresponent retenció.

 

CALENDARI

Admissió:
Fins del dia 28 de desembre de 2018


Veredicte:
El dia 5 de gener de 2019, a les 11 del matí a:

FOTO ART MANRESA, Sant Bartomeu, 50, 2n. - Manresa

Serà públic.

Es notificarà els premis als guanyadors.

Exposició:
Les obres seleccionades s’exposaran al CENTRE CULTURAL EL CASINO, ESPAI 7 de Manresa, del 11 al 27 de gener de 2019.

Obert de dimarts a diumenge de 18 a 21 h


Lliurament de premis:
El dia 11 de gener de 2019, a les 20 h., en l’acte d’inauguració al CENTRE CULTURAL EL CASINO, ESPAI 7 de Manresa.

Retorn d'obres:

Maig 2019

Participantes

Todos los residentes del estado español.

Tema

Totalmente libre.

Obras

Máximo de tres por concursante en blanco y negro o color, NO PRESENTADAS EN ANTERIORES EDICIONES DEL “DAU”. Serán aceptadas con efectos técnicos y tratamientos en general.

Presentación

Las obras irán reforzadas y el formato será de 40x50 cms. Vertical. Las medidas de la imagen fotográfica serán libres.

Identificación

Al dorso de las obras se hará constar el título, el nombre, dirección y teléfono del autor y obligatoriamente la sociedad fotográfica si pertenece, y si se és socio de la Federació Catalana de Fotografia, el nº de socio.

Envios

Libre de gastos a:
FOTO ART MANRESA, Apartado 292, 08240 MANRESA (Barcelona).

Notas

El jurado calificador no podrá declarar desierto ningún premio. Si por causa grave, cometida por un autor, se ha de descalificar su obra, el posible premio otorgado, pasará a la siguiente obra clasificada.

Todos los trofeos irán grabados con el nombre del ganador.

Se entiende que todos los participantes autorizan la reproducción de sus obras premiadas, haciendo constar el nombre del autor, sin abono de derechos.

La comisión organizadora tendrá cuidado de las obras y de su conservación, pero no se hace responsable de cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir. La participación en este concurso, supone la íntegra aceptación de estas bases. Cualquier caso que no este previsto, será resuelto por la organización.

El jurado es reconocido por la Federació Catalana de Fotografia.

El concurso es puntuable para la obtención de las distinciones EFCF –AFCF-MCFCF – AFCF.EFCF-MFCF, reconocido con el nº 2018-83.

NINGUN CONCURSANTE PODRA OBTENER MAS DE UN PREMIO.

PREMIOS

D’Honor, Ajuntament de Manresa:

A la mejor colección de 3 fotografias con o sin unidad temática. 600 € y Trofeo “DAU”, obra del escultor Josep Barés, valorada en 600 €, y medalla de la FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA.

El Premio de Honor pasará al fondo del Museu Comarcal. El resto de obras premiadas pasarán a formar parte de la fototeca de Foto Art Manresa

El resto de premios será a obra suelta.

1r Premio: 250 € i Trofeo exclusivo

2o. Premio: 200 € i Trofeo exclusivo

3er. Premio: 150 € i Trofeo exclusivo

Premio LOCAL-SOCIAL a la obra suelta: 150 € i Trofeo Exclusivo.

Premis amb la corresponent retenció.

 

CALENDARIO

Admisión:
Hasta el dia 28 de diciembre de 2018


Veredicto:
El dia 5 de enero de 2019, a les 11 de la mañana en:

FOTO ART MANRESA, Sant Bartomeu, 50, 2n. - Manresa

Será público.

Se notificará los premios a los ganadores.

Exposición:
Las obras seleccionadas se expondran en el CENTRE CULTURAL EL CASINO, ESPAI 7 de Manresa, del 11 al 27 de enero de 2019.

Abierto de martes a domingo de 18 a 21 h.


Entrega de premios:
El dia 11 de enero de 2019, a las 20 h., en el acto de inauguración en el CENTRE CULTURAL EL CASINO, ESPAI 7 de Manresa.

Retorno de las obras:

Mayo 2019

FOTOGRAFIES PREMIADES

XVII BIENNAL DAU-17
PREMI A LA MILLOR COL·LECCIÓ
José Lara Cordobés
Córdoba
Entre dos luces
José Lara Cordobés
Córdoba
Entre dos luces
José Lara Cordobés
Córdoba
Entre dos luces
1r PREMI OBRA SOLTA
Manuel López Francés
Villena
Imágenes al poder 2
2n PREMI OBRA SOLTA
José Ramon Luna de la Ossa Cordobés
Tarancon
Serie live 3
3r PREMI OBRA SOLTA
Francesc Valldeoriola
Tona
Berta
PREMI LOCAL- SOCIAL OBRA SOLTA
Gabriel Montes
Manresa
Pont del Deltebre

FORMULARI DE CONTACTE - FORMULARIO DE CONTACTO

Organització i col·laboració

Organitza

Client 1

Col·labora

Ajuntament de Manresa
FCF
El Casino - Espai 7