Entitat promotora i fundadora de la Federació Catalana de Fotografia

XIX BIENNAL
FOTOGRÀFICA

FOTOGRAFIES PREMIADES

XIX BIENNAL DAU-21
PREMI A LA MILLOR COL·LECCIÓ
Diego Pedra Benzal
Cornellà de Llobregat 
Fantasia Urbana
Diego Pedra Benzal
Cornellà de Llobregat 
Fantasia Urbana
Diego Pedra Benzal
Cornellà de Llobregat 
Fantasia Urbana
1r PREMI OBRA SOLTA
Jorge Llorca Martínez
Barcelona
Carrer del Bisbe
2n PREMI OBRA SOLTA
Roberto Andrés Cantarero
Manresa
Banco en el bosque
3r PREMI OBRA SOLTA
Miquel Planells Saurina
Banyoles
Amor etern 1
PREMI LOCAL- SOCIAL OBRA SOLTA
Montse Soler Vila
Castellbell i el Vilar
Vampira 2
OBRES FINALISTES
Joan Mimó i Bayó
Ripollet
La núvia
Miquel Planells Saurina
Banyoles
Amor etern 2
Francesc de P. Alasà Puig
Gelida
Simetria asimètrica
Luis Aracil Roux
Segur de Calafell
Mujer agrietada
Toni Barbany Bosch
Riells del Fai
Abella peluda
Xavier Xaubet Serra
Tordera
Correfoc 2
Joan Buxó Briquets
Cerdanyola del Vallès
El Ball Roig
Luis Leandro Serrano
Cornellà de Llobregat
Taj Majal 3
Xavier Xaubet Serra
Tordera
Correfoc 3
José López Giménez
Sax
Tardes de tormenta II
Antonio Garballo Barrionuevo
Cerdanyola del Vallès
La Bailarina
Roberto Andrés Cantarero
Manresa
Callejuela
Javier Yárnoz Sánchez
Pamplona / Iruña
Confidencias
Joan Mimó i Bayó
Ripollet
Míriam
Toni Barbany Bosch
Riells del Fai
Tres carxofes

ACTA DEL VEREDICTE

BASES

Participants

Tots els residents a l’estat espanyol.

Tema

Totalment lliure.

Obres

Màxim de tres per concursant en blanc i negre o color, NO PRESENTADES EN ANTERIORS EDICIONS DEL “DAU”. Seran acceptades amb efectes tècnics i tractaments en general.

Presentació

Les obres aniran reforçades i el format serà de 40x50 cms. Vertical o horitzontal.

Identificació

Al dors de les obres es farà constar el títol, el nom, adreça i telèfon de l’autor i obligatoriament la societat fotogràfica si hi pertany, i si sou socis de la Federació Catalana de Fotografia, el núm. de soci.

Trameses

Lliures de despeses a:
FOTO ART MANRESA, Apartat 292, 08240 MANRESA (Barcelona).

Notes

El jurat qualificador no podrà declarar desert cap premi. Si per causa greu, comesa per un autor, s’ha de desqualificar la seva obra, el possi- ble premi atorgat, passarà a la següent obra classificada.

Tots els trofeus aniran gravats amb el nom del guanyador.

S’entén que tots els participants autoritzen la reproducció de les seves obres premiades, fent constar el nom de l’autor, sense abonament de drets.

La comissió organitzadora tindrà cura de les obres i de la seva conser- vació, però no es fa responsable de qualsevol accident o incident que pogués ocórrer. La participació en aquest concurs, suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases. Qualsevol cas que no sigui previst, serà resolt per l’organització.

El jurat és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia.

El concurs es puntuable per a l’obtenció de les distincions EFCF – AFCF-MCFCF – AFCF.EFCF-MFCF, reconegut amb el núm. 2021-09.

CAP CONCURSANT PODRÀ OBTENIR MÉS D’UN PREMI

PREMIS

D’Honor, Ajuntament de Manresa:

A la millor col·lecció de 3 fotografies amb o sense unitat temàtica. 600€ i Trofeu “DAU”, obra de l’escultor Josep Barés, valorada en 600 €.

El Premi d’Honor passarà al fons del Museu Comarcal. La resta de les obres premiades passaran a formar part de la fototeca de Foto Art Manresa.

La resta de premis seran a l’obra solta.

1r Premi: 250 € i Trofeu exclusiu

2n Premi: 200 € i Trofeu exclusiu

3r Premi: 150 € i Trofeu exclusiu

Premi LOCAL-SOCIAL a l’obra solta: 150 € i Trofeu Exclusiu.

Premis amb la corresponent retenció.

CALENDARI

Admissió:
Fins del dia 5 de gener de 2021


Veredicte:
El dia 9 de gener de 2021, a les 11 del matí a:

FOTO ART MANRESA, Sant Bartomeu, 50, 2n. - Manresa

Serà públic.

Es notificarà els premis als guanyadors.

Exposició:
Les obres seleccionades s’exposaran al CENTRE CULTURAL EL CASINO, ESPAI 7 de Manresa, del 15 al 31 de gener de 2021.

Obert de dimarts a diumenge de 18 a 21 h


Lliurament de premis:
El dia 15 de gener de 2021, a les 20 h., en l’acte d’inauguració al CENTRE CULTURAL EL CASINO, ESPAI 7 de Manresa.

Retorn d'obres:

Maig 2021

Participantes

Todos los residentes del estado español.

Tema

Totalmente libre.

Obras

Máximo de tres por concursante en blanco y negro o color, NO PRESENTADAS EN ANTERIORES EDICIONES DEL “DAU”. Serán aceptadas con efectos técnicos y tratamientos en general.

Presentación

Las obras irán reforzadas y el formato será de 40x50 cms. Vertical u horizontal

Identificación

Al dorso de las obras se hará constar el título, el nombre, dirección y teléfono del autor y email del autor y obligatoriamente la sociedad fotográfica si pertenece, y si se és socio de la Federació Catalana de Fotografia, el nº de socio.

Envios

Libre de gastos a:
FOTO ART MANRESA, Apartado 292, 08240 MANRESA (Barcelona).

Notas

El jurado calificador no podrá declarar desierto ningún premio. Si por causa grave, cometida por un autor, se ha de descalificar su obra, el posible premio otorgado, pasará a la siguiente obra clasificada.

Todos los trofeos irán grabados con el nombre del ganador.

Se entiende que todos los participantes autorizan la reproducción de sus obras premiadas, haciendo constar el nombre del autor, sin abono de derechos.

La comisión organizadora tendrá cuidado de las obras y de su conservación, pero no se hace responsable de cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir. La participación en este concurso, supone la íntegra aceptación de estas bases. Cualquier caso que no este previsto, será resuelto por la organización.

El jurado es reconocido por la Federació Catalana de Fotografia.

El concurso es puntuable para la obtención de las distinciones EFCF –AFCF-MCFCF – AFCF.EFCF-MFCF, reconocido con el nº 2021-09.

NINGUN CONCURSANTE PODRA OBTENER MAS DE UN PREMIO.

PREMIOS

De Honor, Ayuntamiento de Manresa:

A la mejor colección de 3 fotografias con o sin unidad temática. 600 € y Trofeo “DAU”, obra del escultor Josep Barés, valorada en 600 €.

El Premio de Honor pasará al fondo del Museu Comarcal. El resto de obras premiadas pasarán a formar parte de la fototeca de Foto Art Manresa

El resto de premios será a obra suelta.

1r Premio: 250 € y Trofeo exclusivo

2o. Premio: 200 € y Trofeo exclusivo

3er. Premio: 150 € y Trofeo exclusivo

Premio LOCAL-SOCIAL a la obra suelta: 150 € y Trofeo Exclusivo.

Premios con la correspondiente retención.

CALENDARIO

Admisión:
Hasta el dia 5 de enero de 2021


Veredicto:
El dia 9 de enero de 2021, a les 11 de la mañana en:

FOTO ART MANRESA, Sant Bartomeu, 50, 2n. - Manresa

Será público.

Se notificará los premios a los ganadores.

Exposición:
Las obras seleccionadas se expondran en el CENTRE CULTURAL EL CASINO, ESPAI 7 de Manresa, del 15 al 31 de enero de 2021.

Abierto de martes a domingo de 18 a 21 h.


Entrega de premios:
El dia 15 de enero de 2021, a las 20 h., en el acto de inauguración en el CENTRE CULTURAL EL CASINO, ESPAI 7 de Manresa.

Retorno de las obras:

Mayo 2021

CATÀLEGS

Image
Image
Image
Image

FOTOGRAFIES PREMIADES

XVIII BIENNAL DAU-19
PREMI A LA MILLOR COL·LECCIÓ
José Reyes Belzunce
Sant Boi de Llobregat 
Arquitecturas urbanas
José Reyes Belzunce
Sant Boi de Llobregat 
Arquitecturas urbanas
José Reyes Belzunce
Sant Boi de Llobregat 
Arquitecturas urbanas
1r PREMI OBRA SOLTA
Mario Pereda Berga
Madrid
Cuando éramos soldados 1
2n PREMI OBRA SOLTA
Joan Buxó Briquets
Cerdanyola del Vallès
Explotació
3r PREMI OBRA SOLTA
José Beut Duato
València
Timkat 2
PREMI LOCAL- SOCIAL OBRA SOLTA
Toni Galera Sánchez
Santpedor
Redhead

FORMULARI DE CONTACTE - FORMULARIO DE CONTACTO

Organització i col·laboració

Organitza

Client 1

Col·labora

Ajuntament de Manresa
FCF
El Casino - Espai 7