Entitat promotora i fundadora de la Federació Catalana de Fotografia

XX BIENNAL
FOTOGRÀFICA

FOTOGRAFIES PREMIADES

XIX BIENNAL DAU-23
PREMI A LA MILLOR COL·LECCIÓ
José Ramon Luna de la Ossa
Cuenca 
Luminiscentes I
José Ramon Luna de la Ossa
Cuenca 
Luminiscentes II
José Ramon Luna de la Ossa
Cuenca 
Luminiscentes III
1r PREMI OBRA SOLTA
Ángel Atanasio Rincón
Ciudad Real
Despoblación rural III
2n PREMI OBRA SOLTA
Montse Soler Vila
Castellbell i el Vilar
Cicatrius III
3r PREMI OBRA SOLTA
Agustín Padilla Carreño
Barcelona
El Pintor
PREMI LOCAL- SOCIAL OBRA SOLTA
Pura Travé
Manresa
Amics
OBRES FINALISTES
Montse Soler Vila
Castellbell i el Vilar
Cicatrius I
José Maria Fontanet Valls
Barcelona
Miradas
Francesc Vallderiola Roquet
Barcelona
Absència 2
Lluís Pérez Mañosas
Barcelona
Ballarina III
Francesc Vallderiola Roquet
Barcelona
Absència 3
Juan Ángel Donaire Camacho
Ciudad Real
Héroes
Diego Pedra Benzal
Barcelona
Arte 1
Antonio Garballo Barrionuevo
Barcelona
Otros tiempos

ACTA DEL VEREDICTE

BASES

Participants

Tots els residents a l’estat espanyol.

Tema

Totalment lliure.

Obres

Màxim de tres per concursant en blanc i negre o color, NO PRESENTADES EN ANTERIORS EDICIONS DEL “DAU”. Seran acceptades amb efectes tècnics i tractaments en general.

Presentació

Les obres aniran reforçades i el format serà de 40x50 cms. Vertical o horitzontal. Les mides de la imatge fotogràfica seran lliures.

Identificació

Al dors de les obres es farà constar el títol, el nom, adreça, telèfon i email de l’autor i obligatoriament la societat fotogràfica si hi pertany, i si sou socis de la Federació Catalana de Fotografia, el núm. de soci.

Trameses

Lliures de despeses a:
FOTO ART MANRESA, Apartat 292, 08240 MANRESA (Barcelona).

Notes

El jurat qualificador no podrà declarar desert cap premi. Si per causa greu, comesa per un autor, s’ha de desqualificar la seva obra, el possible premi atorgat, passarà a la següent obra classificada.

Tots els trofeus aniran gravats amb el nom del guanyador.

S’entén que tots els participants autoritzen la reproducció de les seves obres premiades, fent constar el nom de l’autor, sense abonament de drets.

La comissió organitzadora tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no es fa responsable de qualsevol accident o incident que pogués ocórrer. La participació en aquest concurs, suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases. Qualsevol cas que no sigui previst, serà resolt per l’organització.

El jurat és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia.

El concurs es puntuable per a l’obtenció de les distincions EFCF – AFCF-MCFCF – AFCF.EFCF-MFCF, reconegut amb el núm. 2023-03.

CAP CONCURSANT PODRÀ OBTENIR MÉS D’UN PREMI

PREMIS

D’Honor, Ajuntament de Manresa:

A la millor col·lecció de 3 fotografies amb o sense unitat temàtica. 600€ i Trofeu “DAU”, obra de l’escultor Josep Barés, valorada en 600 €.

El Premi d’Honor passarà al fons del Museu Comarcal. La resta de les obres premiades passaran a formar part de la fototeca de Foto Art Manresa.

La resta de premis seran a l’obra solta.

1r Premi: 250 € i Trofeu exclusiu

2n Premi: 200 € i Trofeu exclusiu

3r Premi: 150 € i Trofeu exclusiu

Premi LOCAL-SOCIAL a l’obra solta: 150 € i Trofeu Exclusiu.

Premis amb la corresponent retenció.

CALENDARI

Admissió:
Fins del dia 3 de gener de 2023


Veredicte:
El dia 7 de gener de 2023, a les 11 del matí a:

FOTO ART MANRESA, Sant Bartomeu, 50, 2n. - Manresa

Serà públic.

Es notificarà els premis als guanyadors.

Exposició:
Les obres seleccionades s’exposaran al CENTRE CULTURAL EL CASINO, ESPAI 7 de Manresa, del 13 al 29 de gener de 2023.

Obert de dimarts a diumenge de 17:30 a 20:30 h


Lliurament de premis:
El dia 13 de gener de 2023, a les 19:30 h., en l’acte d’inauguració al CENTRE CULTURAL EL CASINO, ESPAI 7 de Manresa.

Retorn d'obres:

Maig 2023

Participantes

Todos los residentes del estado español.

Tema

Totalmente libre.

Obras

Máximo de tres por concursante en blanco y negro o color, NO PRESENTADAS EN ANTERIORES EDICIONES DEL “DAU”. Serán aceptadas con efectos técnicos y tratamientos en general.

Presentación

Las obras irán reforzadas y el formato será de 40x50 cms. Vertical u horizontal. Las medidas de la imagen fotográfica serán libres.

Identificación

Al dorso de las obras se hará constar el título, el nombre, dirección y teléfono del autor y email del autor y obligatoriamente la sociedad fotográfica si pertenece, y si se és socio de la Federació Catalana de Fotografia, el nº de socio.

Envios

Libre de gastos a:
FOTO ART MANRESA, Apartado 292, 08240 MANRESA (Barcelona).

Notas

El jurado calificador no podrá declarar desierto ningún premio. Si por causa grave, cometida por un autor, se ha de descalificar su obra, el posible premio otorgado, pasará a la siguiente obra clasificada.

Todos los trofeos irán grabados con el nombre del ganador.

Se entiende que todos los participantes autorizan la reproducción de sus obras premiadas, haciendo constar el nombre del autor, sin abono de derechos.

La comisión organizadora tendrá cuidado de las obras y de su conservación, pero no se hace responsable de cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir. La participación en este concurso, supone la íntegra aceptación de estas bases. Cualquier caso que no este previsto, será resuelto por la organización.

El jurado es reconocido por la Federació Catalana de Fotografia.

El concurso es puntuable para la obtención de las distinciones EFCF –AFCF-MCFCF – AFCF.EFCF-MFCF, reconocido con el nº 2023-03.

NINGUN CONCURSANTE PODRA OBTENER MAS DE UN PREMIO.

PREMIOS

De Honor, Ayuntamiento de Manresa:

A la mejor colección de 3 fotografias con o sin unidad temática. 600 € y Trofeo “DAU”, obra del escultor Josep Barés, valorada en 600 €.

El Premio de Honor pasará al fondo del Museu Comarcal. El resto de obras premiadas pasarán a formar parte de la fototeca de Foto Art Manresa

El resto de premios será a obra suelta.

1r Premio: 250 € y Trofeo exclusivo

2o. Premio: 200 € y Trofeo exclusivo

3er. Premio: 150 € y Trofeo exclusivo

Premio LOCAL-SOCIAL a la obra suelta: 150 € y Trofeo Exclusivo.

Premios con la correspondiente retención.

CALENDARIO

Admisión:
Hasta el dia 3 de enero de 2021


Veredicto:
El dia 7 de enero de 2021, a les 11 de la mañana en:

FOTO ART MANRESA, Sant Bartomeu, 50, 2n. - Manresa

Será público.

Se notificará los premios a los ganadores.

Exposición:
Las obras seleccionadas se expondran en el CENTRE CULTURAL EL CASINO, ESPAI 7 de Manresa, del 13 al 29 de enero de 2021.

Abierto de martes a domingo de 17:30 a 20:30 h.


Entrega de premios:
El dia 13 de enero de 2023, a las 19:30 h., en el acto de inauguración en el CENTRE CULTURAL EL CASINO, ESPAI 7 de Manresa.

Retorno de las obras:

Mayo 2023

CATÀLEGS

Image
Image
Image
Image

FORMULARI DE CONTACTE - FORMULARIO DE CONTACTO

Organització i col·laboració

Organitza

Client 1

Col·labora

Ajuntament de Manresa
FCF
El Casino - Espai 7