Entitat promotora i fundadora de la Federació Catalana de Fotografia

Història

El 7 de gener de 1839, Louis Jacques Daguerre, un pintor de decorats de teatre i a la vegada home de negocis, presentava a l’Acadèmia de Ciències Francesa, un “invent capaç de reproduir fins els seus mínims detalls i amb una exactitud i finura incomparables, qualsevol objecte, persona o paisatge”. El va batejar pomposament amb el seu nom, Daguerrotip, i per a alguns, és el primer intent reeixit de captació i fixació d’ imatges a través de la cambra fosca.

El 1851, es va fundar a Paris la primera societat fotogràfica del món. Se’n va dir Societé Heliografique i aplegà a savis, escriptors, pintors, fotògrafs, i altres persones rellevants, sota el lema, “d’associació purament artística i científica d’ homes consagrats a l’estudi i a la pràctica de l’art i la ciència”

Foto Art Manresa, es pot considerar una de les milers de successores d’aquella Societè Heliografique, creada cent vint-i-cinc anys abans, Els seus objectius són quasi comuns: en els punts 1 i 2 dels nostres estatuts podem llegir: “Amb el nom de FOTO ART MANRESA es constitueix una associació de caràcter artístic que tindrà per objecte el foment de la imatge sensible amb totes les seves manifestacions...”

Pel tarannà dels seus components, la nostra entitat, ha estat quasi sempre mes propera a la forma de fer del Sr. Niepce, que la del Sr. Daguerre. Hem de convenir però, que a vegades si a l’enginy i la creativitat no hi ajuntem una mica de marketing, a segons quins llocs no s’ hi arriba. Diguem-ne que la formula d’ un bon “revelador social” podria ser 80 grams de Niepce per vint grams de Daguerre.
Com els invents, les entitats tenen també història i algunes prehistòria. La prehistòria de Foto Art Manresa es remunta a una altra organització que tingué la seva màxima activitat entre el 1950 i el 1970. Era el Foto Club Manresa, que actuava com a secció del Centre Excursionista de la Comarca de Bages i de la qual n’havíem format part, força dels socis fundadors de Foto Art.

Que fou el que va moure a aquests socis de Foto Club a crear una Entitat amb autonomia pròpia?. Doncs va ser una qüestió purament pràctica, diguem-ne econòmica. De la quota pagada al Foto Club, un 80 per 100 anava a les arques de CECB i el 20 % restant a la secció fotogràfica. En contrapartida utilitzàvem, una sala del local social del Centre al carrer Urgell.

Fou en els 70’ que el Centre Excursionista inicià una de les etapes amb mes projecció externa de la seva història. Tots els de l’ època recordem les prestigioses expedicions a l’ Himàlaia. Aquest fou el detonant que va obligar a replantejar-nos deixar de ser una Secció d’ una entitat on, segurament amb encert, es prioritzaven uns objectius mes elevats i per a nosaltres, llunyans.

L’abril del 1976, la llavors Agrupació Manresana de Folklore (després Agrupació Cultural de Bages) va organitzar un concurs fotogràfic de tema Folklore dels Països Catalans. El responsable n’ era en Vicenç Orriols. Durant el concurs, ens vam trobar algunes de les persones que anys enrere estàvem al Foto Club, amb d’ altres de més joves i que mai havien participat en cap entitat fotogràfica, però que teníem en la fotografia un interès comú. El dia del lliurament de premis d’aquell concurs, es va celebrar una taula rodona i vàrem convenir que calia crear una entitat fotogràfica que aplegués a tots els interessats en l’art de la llum, que per altra banda, pensàvem que podrien ser qui-sap-los.

Els contactes es van anar sovintejant. Partíem del zero més absolut. Els components de la Comissió Gestora, ens reuníem als locals de l’ Agrupació. Actuava com a pal de paller, en Robert Gardeñas, desplaçat a Manresa per motius professionals i que havia estat president de l’ Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista de Sant Adrià del Besòs.

Vam redactar uns estatuts amb un articulat imposat per totes les limitacions polítiques de l’ època i a finals del 1976 fèiem la primera assemblea constituent els 14 socis fundadors, els quals, tot i que a efectes pràctics calia numerar, acordarem que darrera del número de soci i figuraria una F, que neutralitzaria l’ordre i igualaria la condició de fundador de tots ells. Aquests socis foren : Robert Gardeñas, Modest Francisco Erill, Joan Segon, Esteve Boix, Santi Bajona, Roberto Andrés, Joan Planell, Jose Luis Rodriguez, Ramon Grau, Vicenç Orriols, Carme Serra, Rosalina Camps, Enric Casas i Albert Vidal.